Fullsatt på Söders Källa. Foto: Gävle kommun

Näringslivsfrukost med företagsklimat i fokus

12/10 kl. 12:52

Gävle kommun har under ett antal år ordnat Näringslivsträffar där Gävles företagare möter politiker och tjänstemän från Gävle kommun över en frukost. Den 11 oktober var det fullt hus på Söders Källa när senaste mötet gick v stapeln. På agendan fanns bland annat Företagsklimatet i Gävle (plats 259 av 290 kommuner), besök från Karlstad (som klättrat på rankingen till plats 74), utdelning av utmärkelsen ”Bra gjort för Gävle” och en del nyheter, till exempel att en TV-kanal med inriktning på ekonomi och företagande etablerar sig i Gävle.

  • Ingrid Fröderberg, Helges Sångstudio
  • Fullsatt på Söders Källa
  • Ordförande i kommunens företagarföreningar får ta emot månadens utmärkelse "Bra gjort för Gävle"
  • Fr v Inger Källgren Sawela), Göran Arnell, Pontus Lindström, Bengt-Göran Wikström och Eva Cooper diskuterade Företagsklimat under ledning av moderator Cecilia Adolfsson
  • Eva Cooper delar ut diplom till årets mentor nyföretagare, MYles Dean. Till vänster hans adept Lina Bergroth
  • Gävle Kommun. fördelning av skatteintäkter

Moderator var Cecilia Adolfsson, Näringsliv & Arbete Gävle kommun, och hon hälsade välkommen till cirka 200 frukostgäster.
Mötet inleddes och avslutades med bejublad skönsång av Ingrid Fröderberg, Helges Sångstudio.

Bra gjort för Gävle
Först på dagordningen var utdelningen av utmärkelsen ”Bra gjort för Gävle” som den här månaden gick till Gävles Företagarföreningar för deras engagemang. Det var kommunstyrelsens ordförande Inger Källgren Sawela, som delade ut diplom och blommor till respektive ordförande i föreningarna.
– Vi tackar för utmärkelsen och i sådana här sammanhang brukar man ju också tacka sin mamma, sa Bengt-Göran Wikström, ordförande för Berggrenska Gårdens FF. Företagarföreningarnas mamma är Gävle kommuns Annika Janglund, som tar hand om oss och hjälper föreningarna på alla sätt.
– Jag vill också tacka, men jag vill också passa på att ge en spark i röven till de företagare som inte engagerar sig, för ”jag har inte tid” men det har inte vi heller, sa Robert Pettersson Hillman, ordförande i Fjällbackens FF. Men vi engagerar oss ändå!

Företagsklimat
Företagsklimatet har diskuterats i Gävle sedan den första rankingen kom för nästan 20 år sedan när Gävle hamnade på plats 238 av Sveriges 290 kommuner.
Svenskt Näringslivs senaste enkät besvarades i Gävle av 166 företag av 7-8.000, vilket kan jämföras med väljarundersökningarna där 20-30 personer av cirka 80.000 röstberättigade i Gävle deltar. Totalt intervjuas 2-3.000 i hela landet och Gävle är en procent av Sveriges befolkning.
Besökarna fick se en film där några Gävleföretagare uttalade sig om företagsklimat.
– När jag kollar med kollegor så visar det sig att i andra kommuner upphandlar man mer på entreprenad än i Gävle, där kommunen ofta gör jobbet i egen regi, sa Anders Rönngren, Rönngrens (Mark och Trädgård). Men det handlar också om allmänhetens syn på oss företagare.
Marianne Andersson, näringslivsstrateg på Karlstad kommun, berättade hur de arbetar för att förbättra företagsklimatet.
– Det är många organisationer och föreningar som arrangerar sådana här möten i Karlstad, även Handelskammaren, sa Marianne Andersson. Utgångspunkten för oss är att det ska vara enkelt och smidigt att driva företag i Karlstad.
Man satsar också mycket på att besöka företagen för att lyssna på deras förslag och tankar.
– Vi håller också på med stadsomvandling och vi försöker att informera de företag som drabbas av avstängningar mm, sa Marianne Andersson. Men det är klart att vi också misslyckas med det ibland.
Det handlar mycket om attityder.
– Vi jobbar mycket internt med bland annat inspirationsföreläsningar för att förbättra vår service och attityden till företagarna, sa Marianne Andersson.
Marianne Anderssons råd till Gävle kommun:
• Jobba systematiskt med företagsbesöken
• Samarbeta med närliggande kommuner, man är ju beroende av varandra
• Dialog, ”vad kan vi göra bättre”
• Arbeta hårt på att förändra attityder

Paneldebatt
En panel bestående av Inger Källgren Sawela (IKS), Göran Arnell (GA, Gävles kommundirektör), Pontus Lindström (PL, Svenskt Näringsliv), Bengt-Göran Wikström (BGW), Eva Cooper (EC, Företagarna) diskuterade Företagsklimat med Cecilia Adolfsson som moderator.
IKS: - Märkligt att det ska skilja så mycket mellan Karlstad och Gävle, det låter ju som att vi gör ungefär samma saker.
EC: - Kanske de är mer stolta i Karlstad?
BGW: - Det är mycket som kan göras bättre. Man måste tänka mer företagsmässigt på kommunen. De måste också handla upp mer i stället för att göra det själva.
GA: - Enligt SKL så är Gävleföretagen nöjda med hur vi hanterat ärendena, men Svenskt Näringsliv mäter attityder och det är en helt annan sak. Alla måste engagera sig till 100 procent.
PL: - Det finns flera kommuner som Gävle kan ta lärdom av, till exempel Västerås och Eskilstuna. Det skiljer sig mellan kommunerna, bland annat när det gäller uppföljning av utbildningar för tjänstemännen. För 61 procent av Gävleföretagarna är viktigaste frågan att förbättra företagsklimatet en bättre attityd från tjänstemän och politiker. Det svarsalternativet kommer först på tionde plats när Gävles politiker får göra en liknande rangordning.
EC: - Man måste börja tidigt med att lära barnen en bättre attityd för att kunna få jobb, till exempel att komma i tid. Man måste helt enkelt lära sig bättre arbetsmoral i skolan.
IKS: - Vi håller på att jobba fram ett nytt näringslivsprogram, men det är problem att få till det eftersom vi i Alliansen styr utan att ha egen majoritet. Vi behöver få fram en hållbar strategi som ska kunna gälla i flera år. Programmet räknar vi med att ha klart till jul.
GA: - Vi har haft samarbete med flera Gävleföretag när vi arbetat med näringslivsprogrammet.
EC: - Det kom många synpunkter på näringslivsprogrammet men det blev ju inget utan det återremitterades, så arbetet med det måste ta fart på allvar.
PL: - Företagen vill ha bättre långsiktighet så att besluten håller längre än ett år. Särskilt viktigt med tanke på den politiska turbulensen i Gävle.
BGW: - Den största delen av inkomstskatteintäkterna till kommunalskatten kommer från småföretagen, men i Gävle ger inkomstskatten från det offentliga mer än den från småföretagen. Det hänger också tyvärr ihop med att Gävle har högre kommunalskatt. Gävle kommun måste låta företagen få utföra mer saker, som kommunen idag gör själv, för att vi ska få in in mer skatt i stället. Och då får vi också bättre förutsättningar för att kunna sänka kommunalskatten!
Kommentar: Ett av kriterierna för kommuner med dåligt företagsklimat är hög kommunalskatt och den hänger nästan alltid samman med att offentliganställdas inkomstskatter är större än småföretagarnas. I Gävle svarar offentliganställda för 30 procent av skatteintäkterna jämfört med småföretagarnas 26. I 217 av Sveriges 290 kommuner svarar småföretagen för den största andelen inkomstskatt.
IKS – Vi har begärt utträde ur Inköp Gävleborg och tänker i stället skapa en egen avdelning för upphandlingar. Vi tycker att Gävle kommun betalar för mycket för Inköp Gävleborg jämfört med övriga 9 kommuner. Vår målsättning med en egen upphandlingsorganisation är att kunna göra mindre upphandlingar, vilket skulle kunna gynna de lokala företagen.
GA: - Det tar tre år att komma ur kommunförbundet Inköp Gävleborg. Förhoppningsvis ska den egna organisationen göra att vi kan komma närmare företagen och göra enklare upphandlingar. Men vi måste naturligtvis följa Lagen om Offentlig Upphandling!

EFN - Ekonomi- och FinansNyheterna
En ny TV-kanal håller på att etablera sig i Gävle, EFN, som ägs av Handelsbanken men drivs av en oberoende redaktion med bland andra Lennart Ekdahl.
- Vi håller för närvarande på att inreda en studio och redaktion i Handelsbankens hus i Gävle, sa Anna Fagerström, ansvarig utgivare på EFN. Man räknar med att dra igång när man anställt personal till Gävlekontoret.

Årets mentor hos NyföretagarCentrum
Årets mentor för nyföretagare har utsetts av NyföretagarCentrum och ALMI. Det var Myles Dean, ordförande i Sörby-Urfjälls FF, som fick utmärkelsen. Eva Cooper, ordförande i NyföretagarCentrum, överräckte diplom och blommor. Myles Dean har haft Lina Bergroth som adept och hennes företag Linas Kvadrat Interiör AB.

Strax efter klockan nio avslutades dagens späckade frukostmöte, som lovade gott för företagsklimatet i Gävle! Nästa näringslivsfrukost blir den 6 december klockan 7.30-9.00 på Söders Källa.

Torbjörn Edlund

Torbjörn Edlund

Medlem sedan 2007-08-28

Försöker skriva så att alla skall kunna förstå även komplicerade händelser och företeelser.
Det är bättre att ångra något man gjort än något man... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng