Med hjälp av fysträning som åldersanpassas för den växande individen ska framtidens spelare förberedas oavsett om man väljer att spela
innebandy som motionär, bredd- eller elitspelare senare i livet.

Kiropraktor Niclas Carlson och fystränaren Victor Lejon från Gävle utbildar unga spelare som deltar i Gästriklands Innebandyförbunds Spelarutbildning i bollhallen och friidrottshallen på Gavlehov.

När Gästriklands Innebandyförbund kör sitt spelarutvecklingsprogram enlig SIU-modellen (Sv. Innebandyförbundets Utvecklingsmodell)för 150 unga spelare på Gavlehov står atleten och människan bakom varje ung innebandyspelare i centrum.

Genom att utveckla den atletiska förmågan för sprint, hopp, start, stopp och snabba riktningsförändringar i tidig ålder kan ungdomar utvecklas för fortsatt spel oavsett nivå.

Den kravprofil som ligger till grund för innebandy påminner om kraven för andra lagsporter som fotboll och ishockey. Bra kondition
krävs för att orka träna och spela innebandy.

Testvärdet för kondition är viktigast för unga spelares framtida hälsa oavsett om man väljer att fortsätta att spela på motionsnivå, på breddnivå i en lägre division eller på en högre nivå som junior och senior elit.

Koordinationen ska tränas från det att spelarna är små. Den träning av balans och koordination som inte blir av i 6-9 års ålder är
svår att ta igen.

Tränare av riktigt små spelare ska därför lägga fokus på enkla övningar för koordination och balans vid varje träningstillfälle. Snabbhet ska tränas när spelarna är 6-9 år. Snabhetsträning med eller utan boll ska ske innan annan typ av träning.

När spelarna är 9-12 år ska träningen inriktas på styrka och rörlighet. Rörliga och starka spelare blir ännu snabbare. Rörligheten avtar mellan 10-12 års ålder och rörlighetstränig ska användas som uppvärmning varje gång spelarna samlas inför träning och match.

Ingen gång i livet är det så lätt att bli starkare av styrketräning som när spelarna är 9-12 år. Det är också nu som som en stor del av all teknik som ska användas som vuxen ska läras in.

Löpteknik, hoppteknik, lyftteknik, start- och stoppteknik ska tillsammans med klubbteknik och all annan teknik tränas under den
motoriska guldåldern som inträffar i 9-12 års ålder.

En felaktig teknik som utvecklats under barn- och ungdomsåren är väldigt svår att förändra som junior och senior. Fokus på styrka och teknik i 9-12 års ålder hjälper till att utveckla framtidens spelare.

Grunden för den unga atleten sker i 6-12 års ålder när spelarna tränar balans, koordination, sprint, styrketräning och teknik under sakkunnig ledning.

Spelare i tonåren ska sedan ta ett eget ansvar för att fortsatt utveckla den atletiska förmågan genom att träna på egen hand istället för att bara låta sig tränas när laget tränar.

Först i 12-16 års ålder är det möjligt att utveckla konditionen på ett effektivt sätt. Enbart innebandy, ishockey, fotboll och andra
lagbollsporter utvecklar inte den fysiska förmågan. För att utveckla den den unga atleten ska tränare som vill utveckla unga spelare
planera för ett åldersanpassat fyspass för varje innebandypass.

Med hjälp fysträning som åldersanpassas för den växande individen ska framtidens innebandyspelare förberedas oavsett om man väljer att spela som motionär, bredd- eller elitspelare senare i livet.


Utvecklar ni bara innebandyspelare som tränar för att vinna i din förening och i ditt lag eller ser ni till att utveckla atleten och människan enligt SIU-modellen genom att träna på träna fram till spelarna fyller 16 år?

Att träna och spela för att vinna sker enligt SIU-modellen och andra långsiktiga utvecklingsprogram när spelarna är i 16-21 år gamla och redan kan träna och har tränat på att träna mellan 9-16 års ålder.


All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438

Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014 och samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se