Skillnad i vilopuls mellan män och kvinnor

Det är skillnad på hur din vilopuls är och bör utvecklas genom livet, beroende på om du är man eller kvinna. Generellt är kvinnors vilopuls något högre än mäns, vilket beror på att män har större hjärtan som därför inte behöver slå lika ofta. Den genomsnittliga vilopulsen för män är runt 60-80 slag per minut och 70-90 för kvinnor.

Indelning av vilopuls - var ligger du?

Som huvudregel betyder en låg vilopuls att du är i god form. Ju lägre din vilopuls är, desto bättre form är du i. Har du mätt din vilopuls kan du kolla här nedanför hur bra din form är.

Vilopuls kvinna:
• 40-60 = Du är i utmärkt form
• 61-73 = Du är i riktigt bra form
• 74-78 = Du är i genomsnittlig form
• 79-84 = Din form är under genomsnittet 
• 85+ = Du är troligen i dålig form

Vilopuls man:
• 40-56 = Du är i utmärkt form
• 57-69 = Du är i riktigt bra form
• 70-75 = Du är i genomsnittlig form
• 76-82  = Din form är under genomsnittet 
• 82+ = Du är troligen i dålig form

Här hittar du mer information om vilopuls, och du kan också se en visuell vilopuls-tabell.

Det mest effektiva sättet att träna din vilopuls på är genom att motionera. Om du inte tränar så mycket i din vardag kan ett lätt sätt att börja vara att byta ut dina gamla vanor med nya. Börja till exempel att ta trapporna istället för hissen och cykla till jobbet om du brukar ta buss eller bil.

Även om du känner dig pigg och i bra form är det bra att göra en insats för att sänka din vilopuls. En hög vilopuls kan nämligen medföra belastning av ditt hjärta och dina blodkärl, och även när vi tar höjd för konditionsvärdet är en hög vilopuls förknippat med en kortare levnadsålder. Ny forskning, som stöds av Hjärtföreningen i Danmark, visar att det i långa loppet kan kosta dig 5 år av ditt liv.

Vad påverkar din vilopuls?

En låg vilopuls är det inte alltid ett tecken på god hälsa. En låg vilopuls kan också bero på sjukdom, som låg ämnesomsättning, dålig saltbalans eller om ditt hjärtas elsystem inte fungerar normalt. Genetik spelar också in, då vissa personer på grund av ärftliga faktorer har lägre vilopuls än andra.

Utöver de fysiska tillstånd som nämns ovan finns det flera andra faktorer som kan påverka din vilopuls. Pulsen sjunker, till exempel när du sover, och stiger om du blir rädd, upprörd eller utsätts för värme. Utöver detta påverkas din puls även av din kroppsvikt, blodprocent och stress. 

Du kan också dricka dig till en högre puls genom att förtära alkohol och kaffe. Denna påverkan är dock kortvarig och obetydlig. Men om du mäter din puls efter att ha druckit en stor kopp kaffe, så är det stor sannolikhet att din puls blir högre än normalt.

Rökning påverkar din puls och ditt hjärt-kärl-system

Rökning är en av de saker som påverkar din puls mest och allvarligast. Röker du bara en enda cigarett om dagen ökar din vilopuls med 0.35 hjärtslag i minuten. Röker du ett paket om dagen kommer det alltså öka din vilopuls med 7 slag i minuten, vilket är väldigt skadligt för ditt hjärt-kärl-system.