Idrotten vill är Riksidrottsförbundet RF idéprogram och viktigaste grunddokument för all barn och ungdomsidrott i Sverige. Utgångspunkten för Idrotten vill är att det är den unga individens behov, utveckling och lärande som ska stå i centrum.

Idrott för barn ska i första hand ska bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

Hur barns idrott borde utformas började diskuteras på allvar i samband med att den första forskningskonferensen i ämnet arrangerades
i början av 1980-talet.

Under 1990-talet beslutade Riksidrottsförbundet RF stämma enhälligt att anta ett gemensamt mål- och visionsdokument, Idrotten vill, som beskriver idrottsrörelsens verksamhetsidé och värdegrund med formulerade riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

I de specifika riktlinjerna berättar Idrotten vill om hur barn och ungdomars idrottande ska utformas. Riktlinjerna består av tio
punktsatser som avser barnidrott till och med 12 år och tio punkter som avser ungdomsidrott upp till och med 19 år.

Under 20 år har Rikidrottsförbundets stadgar ändrats något och i det första kapitlets första paragraf anges nu att idrott ska bedrivas i
enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden och att föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet RF måste följa de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i stadgarna och som utgår från Idrotten vill.

Stadgarna säger att Riksidrottsförbundet RF kommer att agera om de får veta att det förekommer verksamhet som uppenbart strider mot
anvisningarna och att lokalt aktivitetsstöd inte ska utgå till den verksamhet som strider mot riktlinjerna i Idrotten vill

En tidigare genomförd mindre undersökning med stöd av Centrum för Idrottsforskning visar vilken okunskap barn och ungdomstränare har om idrottsrörelsens viktigaste grunddokument Idrotten vill.

Drygt hälften av de tillfrågade tränarna svarade att de inte känner till Idrotten vill. En fjärdedel av tränarna svarar att de hört talas om skriften och tio procent uppger att de bläddrat i den medan fem procent sa sig ha läst texten.

Redelius, K. (2012). Idrottsledarna och barnkonventionen: Om idrottande barns rättigheter.

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/detta-ar-svensk-idrott/idrottenvill_2009_webbversion2.pdf

I samma studie ställdes även frågor om FN:s barnkonvention. En stor majoritet tränare svarade att de inte känner till att barn- och
ungdomsverksamhet ska utgå från barnkonventionen, och få visste vad det kan innebära att ta utgångspunkt i konventionen vid utformningen
av idrott för unga.

Utgår ni från RF viktigaste grundprogram Idrotten vill när ni utformar verksamhet för barn och ungdomar i ert lag eller er förening?


All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438


Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014 och samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se