Tränare som vill utveckla unga spelares förmåga att hoppa högt och springa snabbt ska börja med styrketräning tidigt och använda knäböj med en låg träningsvolym av 3 set och 4-8 repetitioner för att få mätbara resultat hos U13, U15 och U17-spelare.

Alla utövare av snabba och explosiva sporter kan bli snabbare och mer explosiv av anpassad träning i tonåren. I en färsk studie tränade tre grupper bestående av unga akademispelare i åldersgrupperna U13, U15 och U17 knäböj på en belastning motsvarande 40-60 procent av 1RM under 6 veckor.

Varje spelare tränade med låg träningsvolym och relativt låg belastning med 3 set och 4-8 repetitioner tillsammans med explosiva hopp och kort sprint två gånger i veckan.

Efter 6 veckor visar resultaten av studien att träningsgrupperna förbättrat maxstyrkan med 7-54 procent. Maxstyrkan, hoppstyrkan och sprintsnabbheten förbättrades i alla tre åldersgrupperna där U13 förbättrade sin resultat mer än U15 och U17.

I jämförelse utvecklade U15 sina testresultat för maxstyrka och hoppstyrka mer än U17. Kontrollgrupperna som inte tränade knäböj, hopp och sprint förbättrade inte sina testresultat under träningsperioden.

Två träningspass med knäböj på en belastning motsvarande 40-60 procent av 1RM tillsammans med explosiva hopp och kort sprint förbättrar sprintsnabbheten och hoppförmåga hos akdemispelare i åldern U13-U17 där de yngsta spelarna utvecklas mest av träningen.

Med tilltagande ålder förändras träningsvolymen och belastningen för att vidareutveckla växande individer som vill bli större, starkare, snabbare och mer explosiva i sin sport.

Hur gör ni i eran förening. Låter ni ungdomar i 13-15 års ålder träna styrketräning, sprint och hopp två gånger i veckan eller väntar ni med den typen av träning tills spelarna blivit 18-19 år och tränar för att ta en plats i A-laget?


National Strength & Conditioning Association

All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438


Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014 och samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se

doi: 10.1519/JSC.0000000000001706