Kanske läge att lägga nästa träningsläger på Hofors konstgräsplan? Fotograf: Kristian Tervo

Hofors – en fullträff för idrottsturism!

6/5, 2011 kl. 12:15

Idrottsturism i Hofors är ett treårigt Leaderprojekt där kommun, föreningar och näringsliv gemensamt samarbetar för att utveckla Hofors. De vill få fler av Sveriges föreningar att upptäcka att just Hofors är en fullträff för träningsläger – både ekonomiskt och sportsligt.

Hofors är en kommun i västra Gästrikland – mitt emellan Gävle och Falun – som har många möjligheter för den som gillar att röra på sig. Idrottande har en stolt tradition i kommunen och här finns gott om aktiva idrottsföreningar med ovanligt bra tillgång till träningsanläggningar som exempelvis BMX-hall, crossbana, konstgräsplaner, kanotstadion, simhall, hockeyplan, golfbana och fälttävlansanläggning för att nämna några. Ett så stort utbud av idrottsanläggningar är inte bara en tillgång, det är också en utmaning eftersom de kostar mycket pengar att driva och underhålla samtidigt som Hoforsborna med åren har blivit
färre till antalet, idag är de knappt 10 000 personer:

- Våra anläggningar är dimensionerade för en större befolkning än Hofors har idag och vi är många som inser att vi måste börja tänka nytt för att kunna få det att gå ihop. Andra kommuner har idag ont om träningstider i hallar och på konstgräs samtidigt som många föreningar söker bra och prisvärda alternativ för läger och då är de hjärtligt välkomna till oss i Hofors! säger Tommy Nielsen, informationssamordnare för Hofors kommun.

Allt började med att föreningarna Hofors Hockey Club och Hofors BMX & Skate tillsammans med kommunen tog initiativet till en förstudie kring utveckling av arrangemang i Hofors. Syftet med förstudien var att utveckla arrangörskapet, underlätta för föreningar att vara arrangörer, hitta samarbetsmöjligheter och därigenom via fler och bättre idrottsläger och cuper locka besöksnäring till Hofors. De sökte och beviljades finansiering från Leader Gästrikebygden och arbetet satte igång i maj samma år. I förstudien genomfördes diskussionsmöten med olika föreningar och företag och även undersökningar bland nyckelpersoner i föreningarna samt bland de kunder som tidigare har valt att lägga sina träningsläger i kommunen.

Förstudien resulterade i ett större, treårigt Leaderprojekt med namnet Idrottsturism i Hofors som är ett samarbete mellan kommunen, tiotalet idrottsföreningar och flertalet företagare på orten som kan erbjuda boende och mat. Projektet syftar till att öka idrottsturismen i Hofors kommun, målgrupp är i första hand idrottsrörelsens aktörer, institutioner, skolor och föreningsgrupper. Målet är att få fler som kommer till Hofors för träningsläger – något hela kommunen skulle tjäna på. Totalt har Leader Gästrikebygden satsat 775 000kr på projektet, kommunen satsar egna resurser och föreningslivet bidrar med stora ideella insatser.

Susanna Magnusson, som både är eldsjäl i föreningslivet och företagare med kommersiell boendeanläggning, fick uppdraget att på deltid vara projektledare för satsningen:
– Vi har ett bra föreningsliv i Hofors som är dumt om vi inte satsar vidare på och ett enormt utbud av idrotter och anläggningar. Att till exempel anordna ett träningsläger här finns det alla förutsättningar för, vi måste bara få ut det i landet, säger Susanna Magnusson projektledare.

Sen förstudien övergick i skarpt projekt under hösten 2010 har en hel del hänt, senast den 3 maj i år träffades ett femtontal engagerade i referensgruppen och diskuterade vad som har gjorts och hur de ska gå vidare på bästa sätt. Redan nu fanns det många positiva budskap - flera träningsläger och cuper är redan inbokade, kanot-SM går av stapeln i mitten av juli och en gemensam satsning på att marknadsföra Hofors som idrottskommun är på gång!

Denna artikel är publicerad på All Sport och Idrott via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Theres Sundberg

Theres Sundberg

Leader Gästrikebygden

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2008-12-10

Leader Gästrikebygden är en ideell förening som under perioden 2009-2013 har drygt 18 mkr att fördela till samarbetsprojekt som utvecklar Gästrik... Läs mer

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Facebook

Nyhetsbrev

Hjälp

Stäng