I Riksdagspartiernas olika partiprogram förekommer ordet idrott i 0-11 korta meningar. Ordet elitidrott förekommer inte alls utan idrott kopplas i partiprogrammen ihop med korpidrott, motionsidrott, breddidrott och spontanidrott med folkhälsa, demokrati och ungdomsfostran som övergripande politisk målsättning.

Idrottsorganisationer finns utbredda över hela landet och samlar en stor del av Sveriges invånare som aktiva utövare eller utförare
av ideellt arbete. Idrottsrörelsen utgör den typ av organisationer som samlar störst andel ideellt arbetande där nästan 20 procent
av befolkningen arbetar ideellt med idrott på alla nivåer.

Trots att idrotten är landets största folkrörelse går partierna till årets val utan att idrott tas upp en enda gång i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets partiprogram.

Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna tar i sina partiprogram upp idrotten i en enda mening medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna berör idrott i fem, sju och elva korta meningar.

Kristdemokraternas partiprogram innehåller korta meningar som belyser folkhälsoperspektivet och den ideella idrottens betydelse för barn- och ungas fritidssysselsättning. Plus att det är viktigt att motverka elitism inom idrottsrörelsen i unga år.

Miljöpartiet skriver i sitt partiprogram att det behövs gott om platser för att barn och ungdomar ska kunna mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur och att investeringen för folkhälsan innefattas av ökade resurser till breddidrott, korpidrott och motionsidrott med gott om möjligheter till spontanidrott.

I Moderaternas partiprogram förekommer ordet idrott i 11 korta meningar bland annat med syftet att människor ska leva friskare längre upp i åldrarna. Vidare skriver Moderaterna att idrottslivet ska vara en källa för gemenskap med ett fungerande mångfalds- och jämställdhetsarbete där rasism, sexism och homofobi motverkas och att statens stöd till idrotten ska vara stabilt och långsiktigt.

Staten delar årligen ut nästan 2 miljarder kronor till Riksidrottsförbundet där breddidrotts- och folkrörelseaspekter har en dominerande ställning och merparten av det offentliga stödet riktas till barn- och ungdomsidrott på lokal nivå, anläggningar samt organisationsstöd till idrottsrörelsens förbundsapparat.

Riktade satsningar på elitidrott och talangutveckling förekommer inte på samma sätt men många politiker tar tillfället i akt att posera med vinnare som trots en klent elitstöd tar medalj på stora mästerskap.

Även om idrotten utgör Sveriges största folkrörelse och att idrottsrörelsen framställs som en skola i demokrati för över tre miljoner medlemmar i landets 20 000 idrottsföreningar saknar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ordet idrott i sina partiprogram enligt den kartläggning som presenteras i det senaste numret av den idrottsvetenskapliga tidskriften Idrott & Kunskap.

Källa: Idrott & Kunskap NR 4 2018 http://www.idrottochkunskap.se/


All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014 och samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se