Bengt Nises - konkurrensutsätt kommunal verksamhet

Bengt Nises - konkurrensutsätt kommunal verksamhet

13/2 kl. 21:37

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Bengt Nises, Fastighetssnabben. 

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner inklusive Stockholmsregionen?
– Jag tror att man skulle behöva konkurrensutsätta betydligt mer kommunal verksamhet. Man skulle behöva ha enklare och tydligare mål kring vart man vill nå och verkställa att det blir, dvs vara beredd att ta konsekvenserna för att nå målen.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Jag vet inte om jag upplever att problemet egentligen är kompetensförsörjning. Vi har naturligtvis svårt att få tag på duktigt folk som så många andra. Men det kanske beror på att vi har för höga förväntningar och ställer för höga krav. Något vi jobbar mycket med är utbildning internt på företaget. Underlätta företagsförlagd utbildning och praktik kanske skulle kunna vara ett bra förslag.
Ibland upplever vi också att kommun och stat driver löneutveckling vilket naturligtvis är förödande för oss skattebetalare.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Med närheten till Stockholm, Arlanda och en bra infrastruktur så är det förvånande att vi inte ligger högre i ranking. Ut med kommunal verksamhet på entreprenad, var en vass upphandlare, effektivisera och sänk kommunalskatten kanske kan förbättra.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss allra mest? 
– Ifrågasätt effektviteten i kommunal verksamhet.

Namn: Bengt Nises
Ålder: 57 år
Titel: VD
Parti: Fastighetssnabben

 

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

 

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Denna artikel är publicerad på Pressbladet via Yodo News.

Joe Formgren

Joe Formgren

Gestrike Media AB

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2007-04-21

Joe Formgren är reklamman, marknadsförare och kommunikationsstrateg. Grundare av SvenskPress.se genom Gestrike Media AB och delägare i Precis Rek... Läs mer

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Hjälp

Stäng