Ett av uppdragen på enheten har varit att etablera ett nytt upphandlingsråd. Hur fungerar det?
- Syftet med Gävle kommuns nya upphandlingsråd är att främja och vidareutveckla offentlig upphandling och att stärka banden mellan kommunen och näringslivet. Tanken är att bättre affärer ska ge ett bättre företagsklimat. I upphandlingsrådet deltar jag tillsammans med näringslivsdirektör Mattias Durnik, inköps- och upphandlingschef Håkan Bergström samt Emma Björkenstam, byggchef på Gavlefastigheter. Rådet kommer också att ha näringslivsrepresentanter från olika branscher och företag. Dessa nomineras via Företagarna. I rådet behandlas olika strategiska frågor, som till exempel när och hur vi ska ha branschdialoger. Vi träffas tre gånger per år, första mötet äger rum den 23 oktober och vi kommer att uppdatera löpande om hur det går.

Vilka upphandlingar är på gång just nu?
- Intressanta upphandlingar inom det kommande halvåret är till exempel IT-konsulter, tekniska konsulter, logi på lokala hotell, rekryteringstjänster och geografisk informationsplattform. Man kan alltid ta del av aktuella upphandlingsannonser på gavle.se – klicka här för en direktlänk.

Ni arbetar också med digitala informationsinsatser, vad innebär det?
- Vi försöker göra det lättare för företag att inkomma med anbud, därför håller vi just nu på med ett instruktionsmaterial som kommer att visa hur du som leverantör kan bli anbudsgivare i kommunens upphandlingar. Vi tar också fram en digital anbudsskola. De digitala informationsinsatserna planeras att vara klara under hösten 2020 och kommer att finnas tillgängliga på gavle.se.

Se aktuella upphandlingar här:
https://www.gavle.se/service-och-information/foretagare-och-etablering/veta-mer-om-upphandlingar-och-ramavtal