Det råder ett ökat tryck på landets lärosäten, och aldrig tidigare har så många som under de senaste 12 månaderna bestämt sig för att studera vidare. På Mälardalens högskola, som är en av landets största lärosäten, har man noterat en ökning på hela 22,5 procent – i jämförelse med 13 procent som var ökningen för hela Sverige.

Störst intresse har man noterat inom programmering, journalistik, design och spelutveckling. Det ställer självklart en rad olika utmaningar för lärosätena, som kontinuerligt behöver utvärdera sina program och anpassa innehållet för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Ett liknande intresse har noterats även på gymnasienivå, där många studenter angett att de är intresserade av digitala utbildningar.

Enligt Cecilia Nilsson, programansvarig för en av landets spelutvecklingsprogram, ser man nu över de olika utbildningsprogrammen och analyserar hur många som kan tänkas söka till nästa utbildningsstart.

– Vi bedömer att det kommer bli fler som söker sig till våra utbildningar, men är samtidigt försiktiga med att dra några tidiga eller hastiga slutsatser, säger hon.

– Tittar vi på helheten så ser det ändå ut som att spelbranschen kommer växa ytterligare, vilket är positivt. Det kommer skapa fler jobb, både i Sverige men också i andra delar av Europa och världen, fortsätter hon.

Bland utbildningssätena i Sverige har Göteborgs Universitet toppat listan över de populäraste lärosätena för spelutveckling. Det ökade intresset sägs bero på en utbildningsreform som genomfördes för tre år sedan. I den nya reformen skräddarsyddes ett flertal utbildningsprogram och kurser för att uppfylla de kompetenskrav som kom från den snabbt växande branschen.

Cecilia Nilsson säger att den svenska kompetensen alltid har uppskattats i utlandet och att de svenska lärosätena har ett gott rykte internationellt. Enligt henne kommer branschen bli beroende av svensk arbetskraft under de kommande åren och att svenskarna kommer spela en betydelseroll roll för branschens fortsatta utveckling.

– Vi har alltid haft ett bra fäste inom spelbranschen och kommer fortsätta vara en nyckelnation i branschens utveckling, säger Nilsson.

Flest jobbrelaterade annonser finns på Medelhavsön Malta, där många svenska aktörer inom casino freespins och liknande produktområden har sitt huvudsäte. Men det finns även en del utannonserade tjänster i Sverige, inte minst i Stockholm och Göteborg.

­­– Malta är spelbranschens centralort i Europa, och det är inte ovanligt att våra studenter flyttar till just Malta, Gibraltar, Cypern eller Spanien. Det är där de flesta jobben finns, även om vi ser en markant ökning i Sverige, säger Cecilia Nilsson.

– Men jag tror samtidigt att branschen kommer få ett starkare fäste i Sverige. Kanske inte under det kommande året men troligtvis inom fem år. Det är väldigt mycket som händer just nu, och det är positiva saker. Vi som är engagerade i utbildningar i Sverige ligger i framkant, både inom utveckling och teknik. Därför tvekar jag inte över att vi har kompetensen som krävs för att driva branschen framåt, fortsätter hon.