Riktningen för spelmarknaden i Sverige har de senaste åren varit tydlig, men med nya beslutsfattare snart på plats är framtiden delvis oviss.

Licenssystemet etablerat

Poängen med den spellag som introducerades i början av 2019 var att alla aktörer på den svenska marknaden måste erhålla en licens, för att regeringen på så sätt skulle kunna kontrollera marknaden och stärka konsumentskyddet. Detta har i praktiken inneburit att en större mängd spelbolag lagligt kunnat etablera sig i Sverige (inne på SvenskaKasinon kan du se exempel på licensierade sajter).

Dessa spelbolag som är verksamma inom det svenska licenssystemet är exempelvis skyldiga att långsiktigt skydda spelare mot att utveckla ett problematiskt spelbeteende. De arbetar också under uppsyn av tillsynsmyndigheten Spelinspektionen, som har rätt att vida åtgärder mot spelbolag som bryter mot svensk spellag. Konsumentverket är dock tillsynsmyndighet för lagens regler gällande marknadsföring.

Förstärkning av spelregleringen

Sedan etablerandet av det nya licenssystemet har regeringen fortsatt att arbeta för en säkrare spelmarknad i Sverige. I detta nu finns det exempelvis två aktiva förslag som är till för att förstärka spelregleringen och säkerställa en sund spelmarknad.

I en proposition föreslås fler åtgärder för att kunna motverka sådant som olicensierat spel i Sverige. Bland dessa förslag återfinns bland annat krav på att ha tillstånd för spelprogramvara och ett utvidgat reklamförbud för olicensierat spel. Även det existerande kravet på måttfullhet vid marknadsföring av kommersiellt spel föreslås att det ska stärkas.

Utöver propositionen om en förstärkt spelreglering existerar även en lagrådsremiss med förslag om ”åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad”. I denna lagrådsremiss föreslås det bland annat åtgärder för att kunna arbeta effektivare mot matchfixning. Dessa åtgärder inkluderar exempelvis en skyldighet för licensierade spelbolag att lämna ut nödvändiga uppgifter som efterfrågas av Polismyndigheten i samband med spelbrottsutredningar.

Förslagen i den omnämnda propositionen föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2023 och lagändringarna i lagrådsremissen den 1 juli 2023.

Oviss framtid?

Utvecklingen på den svenska spelmarknaden har med andra ord haft en tydlig riktning de senaste åren. Regeringen har arbetat aktivt för att återta kontrollen av spelmarknaden genom att öppna upp för licenssystemet och på så sätt kanalisera svenskarnas spelande till den inhemska marknaden.

Effekterna av omregleringen har därefter utvärderats löpande och nya åtgärder – som de nämnda under föregående rubrik – har föreslagits. På så sätt har staten arbetat för att stärka konsumentskyddet och få en klarare inblick i både spelarnas och spelbolagens beteende.

När vi nu går in i en ny mandatperiod och nya namn kommer att agera beslutsfattare är det svårt att veta exakt i vilken riktning den svenska spelmarknaden kommer att styras framöver. Från det perspektivet är framtiden därför oviss. Med det sagt finns det mycket som pekar på att arbetet kommer att fortsätta på ett snarlikt sätt som tidigare.

Omregleringen och licenssystemet har fått stöd från flera håll både innan och efter införandet, och det gäller även flertalet av de korrigeringar som har gjorts därefter. Mycket tyder därmed på att arbetet med spelmarknaden kommer att fortgå i en snarlik riktning även framöver.