Man diskuterade att tillgång till rätt kompetens är en förutsättning för att regionens företag ska kunna växa och utvecklas. Samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft företagens största tillväxthinder och i vissa branscher väntas bristen framöver bli alltmer alarmerande. Hur ser behovet av kompetens ut och vad kan företagen respektive det offentliga göra för att företagen ska få tag i den kompetens som behövs?
Hur kan man som företagare arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning och vilka goda exempel på engagemang finns bland regionens företag?

Se webbinariet på länken här:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavleborg/kompetens-for-konkurrenskraft_1177223.html