Restriktionerna har successivt släppt och omsättningen har stadigt ökat och närmat sig nivåer i likhet med 2019 på flertalet hotell främst i regionstäderna.

• Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till MSEK 78,2 (64,5).
• Intäkter Operatörsverksamhet uppgick till MSEK 35,9 (14,8).
• Bruttoresultat Fastighetsförvaltning uppgick till MSEK 67,8 (54,8).
• Bruttoresultat Operatörsverksamhet exklusive avskrivningar uppgick 
till MSEK 1,5 (-6,5).
• EBITDA uppgick till MSEK 48,6 (34,6).
• Periodens resultat före skatt uppgick till MSEK 137,0 (61,4).
• Marknadsvärde i balansräkning uppgick till MSEK 9 274,0 (8 096,0).
• Den 8:e februari emitterade Midstar Hotels AB en senior icke säkerställd obligation om 500 MSEK som noterats med handelsstart den 6 april på Nasdaq Stockholm.


Viktiga händelser efter periodens slut
• Den 8:e februari emitterade Midstar Hotels AB en senior icke säkerställd obligation om 500 MSEK som noterats med handelsstart den 6 april på Nasdaq Stockholm.
• Den 19 april förvärvade Midstar Scandic Täby Hotell.

Se kvartalsrapporten i sin helhet på www.midstar.se

För mer information vänligen kontakta:

Peter Tengström,VD
E-post: pt@midstar.se
Tel: +46 70 300 38 20
Hemsida: www.midstar.se

Om Midstar Hotels AB
Midstar Hotels AB grundades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens Jubileumsfond. För närvarande äger Midstar Hotels AB 27 hotell; 15 i Sverige, 8 i Norge och 4 i Danmark, med totalt 4 263 rum.

Om Midstar AB
Midstar AB är ett kapitalförvaltningsbolag inriktat på investeringar i hotellfastigheter. Bolaget grundades i januari 2008 och investerar i befintliga hotell i Norden. Bolagets mål är att ”skapa bättre hotell” genom förvärv, förvaltning, aktivt ägande och fortsatt utveckling av hotellfastigheterna genom värdehöjande aktiviteter. Ledningen för Midstar består av Peter Tengström, Ola Stendebakken och Marc Henriksen, som tillsammans har mer än 70 års erfarenhet inom hotell- och fastighetsbranschen. Deras bakgrund täcker transaktioner, finansiering, projektledning, affärsutveckling, hotellledning och hotellvarumärkesutveckling i företag som Aareal Bank, Rezidor, ADIA, Pandox, HVS, IHG och Host Hotel Eiendom AS.