Under puberteten påverkas sprintförmågan hos unga spelare. I en studie där 375 pojkar i 13 års ålder sprang 30 meter mättes maximal hastighet, steglängd, stegfrekvens, kontakttid och flygtid tillsammans med längd, vikt och mognadsgrad.

Studien visar att stegfrekvens som är lättats att utveckla i 10-12 års ålder har störst inflytande på den maximala hastigheten före puberteten.

Efter puberteten räknas både stegfrekvens och steglängd som viktiga faktorer för att utveckla snabbheten.

Kroppsvikten hos prepubertala spelare påverkar sprintförmågan genom att försämra både stegfrekvens och steglängd som i sin tur inverkar negativt på sluttiden vid ett 30 meterslopp.

Under puberteten påverkas sprintförmågan positivt igen då steglängden ökar under tillväxtspurten. Med en redan bra stegfrekvens och längre steg utvecklas sprintsnabbheten genom hela puberteten.

Om träningen fokuseras på att göra alla barn och ungdomar sprintsnabba med hög stegfrekvens i åldern 10-12 år förbättras sprintförmågan hos redan snabba individer när steglängden ökar under puberteten.

När kroppsvikten sedan tilltar inriktas träningen på att förbättra snabbheten med hjälp av träning av maxstyrka och plyometriska hopp som förbättrar den neuromuskulära funktionen.

Med rätt träning före och efter puberteten går det att utveckla snabbheten hos varje individ. Starkare muskler, hög frekvens och längre steg gör att ungdomar som växer fortsätter att utveckla sin sprintsnabbhet.

Utan träningsplanering blir unga storvuxna spelare fortsatt långsamma och tidigare lätta och snabba spelare långsammare när längden och vikten ökar under tonåren.

Åldersanpassad träning visar vägen och ger alla unga spelare som vill kunna utöva sin idrott i högt tempo en bra start som följer dem för resten av livet.

National Strength & Conditioning Association


All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438

Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se

doi: 10.1519/JSC.0000000000001310